จตุพรธรณี.com
: Gallery รวมรูปภาพผลงาน : จตุพรธรณี.com บริการ รับทำโคกหนองนา ขุดสระเก็บน้ำ รับถมที่ ทั่วประเทศ

หจก. จตุพรธรณี

Gallery รวมรูปภาพผลงาน

จตุพรธรณี.com

บริการ รับทำโคกหนองนา ขุดสระเก็บน้ำ รับถมที่ ทั่วประเทศ

ขุดลอก อ่างเก็บน้ำบึงหลวง ขนาด 200 ไร่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุง อ่างเก็บน้ำ บึงหลวง อ.นครไทย จ. พิษณุโลก

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558

ขุดลอก คลองส่งน้ำ ใน อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุง คลองส่งน้ำ ใน อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี รวม 3 โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ : มี่นาคม - เมษายน 2558

โครงการก่อสร้าง Oakrood Hotel & Residence อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชื่อโครงการ : โอ๊ควูด โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา

ระยะเวลาดำเนินการ : เมษายน 2558

โครงการก่อสร้าง วางท่อน้ำมันดิบ บ.ปตท สผ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อน้ำมันดิบ บริษัท เทสโก้ คู่สัญญา บจก. ปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม - ธันวาคม 2559

เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล กรมพัฒนาชุมชน

ชื่อโครงการ : โคก หนอง นา โมเดล กรมพัฒนาชุมชน จำนวน 200 บ่อ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำระพีพัฒน์ เขื่อน พระราม 6
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำระพีพัฒน์

ระยะเวลาดำเนินการ : สิงหาคม - ตุลาคม 2564

โครงการปรับภูมิทัศน์ ที่ดินทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์
ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงจอมทอง กรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ : โครงการปรับภูมิทัศน์ ที่ดินทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์

ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฏาคม 2563 - เมษายน 2564

โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3
ตอนที่ 2 กม.53+160.00 - กม.58+875.000 (อ.บางปู - อ.บางปะกง)

ระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม - พฤษจิกายน 2561

ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ นา-สวน ขนาด 8 ไร่ เป็นพื้นที่ เกษตร โคก หนอง นา

ชื่อโครงการ : ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ นา-สวน ขนาด 8 ไร่ เป็นพื้นที่ เกษตร โคก หนอง นา อ.ศาลายา จ.นตรปฐม

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

งบประมาณ : 800,000

ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ นา-ไร่ ขนาด 26 ไร่ เป็นพื้นที่ เกษตร โคก หนอง นา เชิงท่องเที่ยว

ชื่อโครงการ : ปรับภูมิทัศน์ พื้นที่ นา-ไร่ ขนาด 26 ไร่ เป็นพื้นที่ เกษตร โคก หนอง นา เชิงท่องเที่ยว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม - พฤษภาคม 2565

งบประมาณ : 3,300,000

SK200

SK140

CHANGE LANGUAGE

จตุพรธรณี

.com

บริการ รับทำโคกหนองนา ขุดสระเก็บน้ำ รับถมที่ ทั่วประเทศ

ติดต่อเรา คลิก
Search
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์